Invitare, Peelraam en Optimus (IPO) hebben naar aanleiding van het TechniekPact een gezamenlijke ambitie uitgesproken: in 2020 hebben alle basisscholen wetenschap en technologie structureel in hun onderwijsprogramma opgenomen. Dit heeft geleid tot de start van een pilot in het voorjaar van 2017. Het doel van deze pilot is het versterken van het primaire proces middels ontwikkeling van didactische leerkrachtvaardigheden op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren in relatie tot o.a. Wetenschap & Technologie.

Netwerkfunctionaris
Om in de praktijk aan de slag te gaan met de gezamenlijke ambitie is een netwerkfunctionaris aangesteld: Terry van der Loop. Haar taak is het begeleiden van 4 scholen en 1 techniekcentrum binnen IPO bij het (door)ontwikkelen van hun onderwijs op het gebied van wetenschap & technologie. Hierbij zal het onderzoekend en ontwerpend leren een grote rol gaan spelen. Per school wordt gekeken welke behoefte er ligt en welke werkwijze het best passend is.

In de praktijk
Vanaf de start van schooljaar 2017-2018 is er op de scholen en het techniekcentrum actief gewerkt aan diverse ontwikkelingen. Wil je meer weten over de aanpak van IPO? Kijk eens op hun website: www.ipo-wt.nl of stuur een mailtje naar Terry van der Loop.