Longread 2018-2019

In dit digitale epos blikken we terug op vier jaar Stichting WTE, vier jaar Kiezen-voor-Technologie. Via 3 artikelen gaan we back to basic, w&t voor dummies, zogezegd.

Waarom is onderwijsvernieuwing en w&t zo noodzakelijk binnen ons onderwijs? Wat heb je eigenlijk nodig om deze veranderingen te realiseren op een school? Hoe ziet deze praktijk er in onze regio uit?

De artikelen staan boordevol quotes, interviews, filmpjes en linkjes naar relevante pagina’s, artikelen of onderzoeken. We blikken ook voorzichtig vooruit. Wat staat ons te doen na 2020? Veel lees- en scroll-plezier!

Knappe koppen & gouden handjes

Na acht gesprekken over wetenschap en technologie en onderwijsinnovatie met betrokken en enthousiaste onderwijsprofessionals, staat één conclusie als een paal boven water: het onderwijs zal moeten veranderen. Maar hoe doe je dat, innoveren?

Muren slechten en bruggen bouwen

In dit artikel proberen we het kader van w&t te duiden. Hoe definiëren we w&t eigenlijk? Wat heb je nodig om w&t goed vorm te geven in je organisatie? Wat vraagt dat van leerkrachten? Wat zijn de do's en don'ts van w&t?

Een leven lang leren

Met w&t en o&o-leren versterken we de onderzoekende houding van onze leerlingen. Onze leerkrachten moeten die taak volbrengen. De school als rijke leeromgeving waar kinderen hun talenten kunnen ontplooien en zich blijven verwonderen. In dit artikel zoomen we in op de praktijk van alle dag, de schoolklas, de leerkracht en de leerling.