Tijdens het eerste webinar behandelen we de vraag β€˜Wat vraagt W&T-onderwijs van mij als leerkracht?’. Je krijgt praktische tips over hoe je jouw kennis en talenten kunt inzetten voor effectief W&T-onderwijs.

Na dit webinar:

  • weet je wat nodig is om les in W&T te geven.
  • weet je wat de uitdagingen zijn om W&T-onderwijs te geven en hoe je jouw kennis en talenten daarbij kunt inzetten.
  • ken je verschillende didactische modellen die passen bij W&T-onderwijs.

Gastspreker van dit webinar is dr. Symen van der Zee, lector Wetenschap en Techniek in het onderwijs aan Saxion. In zijn verhaal zal hij ingaan op wat je als leerkracht in huis moet hebben om W&T-onderwijs te geven. Daarbij licht hij ook toe hoe je als leerkracht de kennis en de vaardigheden verwerft die je nodig hebt om W&T te geven.

Van der Zee richt zich met zijn eigen onderzoek op de professionalisering van leerkrachten en aanstaande leerkrachten ten aanzien van science-onderwijs. Hij werkt verder aan de integratie van Wetenschap & Techniek in het gehele onderwijscurriculum – zoals met taal en rekenen – en hoe leerkrachten hierin het beste ondersteund kunnen worden.

Meld je aan voor webinar 1