WTE nieuws

Nieuws met Tag: Versterken Regionaal Netwerk

Subsidie beschikbaar voor ontwikkelen doorstroomprogramma PO/VO

OCW kent een nieuw initiatief, een doorstroomprogramma primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit betreft ook andere invalshoeken naast W&T. Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidings­niveau van zijn ouders of hun financiële middelen. Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is…

Lees verder

Learning community

Brainport Development en kartrekkers van drie schoolbesturen ontwikkelen samen het concept Brainportschool. Een Brainportschool geeft 3O-leren een centrale plek in haar onderwijs en gaat voor samenwerking met de directe omgeving: de maatschappij. Via een platform delen de scholen uit dit netwerk hun kennis en zetten ze in op intensieve samenwerking. Doordat er meer verbinding ontstaat,…

Lees verder

Kennisfestival Leren in Brainport

‘Leren in Brainport’ is het inspiratie- en kennisplatform voor het onderwijs. Onder deze vlag is op 11 oktober 2016 de tweede editie van het kennisfestival in het Evoluon te Eindhoven gehouden. Met ruim 60 verschillende activiteiten, 20 workshops en meer dan 1.000 deelnemers en bezoekers, mag het een succes worden genoemd. Koplopers op het gebied…

Lees verder

Bedrijfsbezoeken met je basisschool?

Leerlingen, scholen en bedrijven kunnen veel voordeel halen uit het gezamenlijk organiseren van bedrijfsbezoeken. Het bedrijf zoekt bijvoorbeeld een creatieve oplossing voor een probleem, de school wil hun leerlingen de bredere context van hun leefomgeving laten ontmoeten en de leerling beleeft meer dan een leuk uitje. Voor dit soort initiatieven biedt Techniektalent.nu een bron aan…

Lees verder

Inspiratiedag | Krachtteams

Ruim 600 leerkrachten, directeuren en bestuurders uit de regio ReVUSS kwamen voor een gezamenlijke studiedag samen op het Fioretti-college in Veghel. Georganiseerd voor, door en met het onderwijs. Doel van deze dag was het inspireren van leerkrachten om WTE een nieuwe plek te geven in het curriculum van de basisschool. Meer recht doen aan de…

Lees verder

W&T café in De Uitvindfabriek

In West-Brabant gaat het eerste W&T café van start in de onlangs geopende Uitvindfabriek. Ze pakken een thema bij de kladden dat landelijk erg in de belangstelling staat: Coderen en Programmeren. Waarom is dit een belangrijk onderwerp? Welke vaardigheden leert mijn klas dan eigenlijk? Hoe pak ik dit aan? Deze maandagavond proberen ze een antwoord te vinden op…

Lees verder

Onze 8 regio’s in de spotlight!

Niet zonder trots presenteren we de brochure ‘Acht regio’s in de spotlight’. Kersvers van de (digitale)pers. Na drie jaar Kiezen- voor-Technologie is het de hoogste tijd om onze acht subregio’s in het zonnetje te zetten. Want wat wordt er hard gewerkt. Met één doel voor ogen om de kinderen in Noord-Brabant en Limburg te laten…

Lees verder

Leren, werken en groeien

Het Techniekpact heeft een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. In hun oproep vraagt de coalitie aan het toekomstige kabinet om het beleid voor bedrijfsleven, werkgelegenheid, en kennis en innovatie in samenhang te ontwikkelen. Zij pleiten verder voor regionale communities waar onderwijs, bedrijfsleven en andere partners samen…

Lees verder

Inspiratiedag Noord-Oost Brabant

‘Inspiratie door innovatie – innovatie door inspiratie’. Dit is de titel van de bijeenkomst op woensdag 22 maart voor bestuurders, directeuren en leerkrachten uit de ReVUSS regio. Doel van deze dag is het inspireren van doorontwikkeling en herontwikkeling van het schoolcurriculum voor Wetenschap, Technologie en brede Talentontwikkeling. Zodat meer recht gedaan kan worden aan de…

Lees verder

Post it! Onze projecten in the spotlight.

Tijdens het symposium Ticket naar de Toekomst stonden een aantal van onze projecten in de spotlight. We konden een aantal voorbeelden uitlichten. Samen met zo’n 30 andere projecten gaf dit een mooi exposure aan alle ontwikkelingen binnen het programma Kiezen voor Technologie. De diversiteit in aanpak en opzet is het lezen en delen zeker waard….

Lees verder