WTE nieuws

Nieuws met Tag: Talentontwikkeling

Muren slechten en bruggen bouwen

Interview met Arriën voor de Poorte oud-schoolleider en docent op Het Willem De vestiging van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg, kortweg Het Willem, heeft een zeer regionale functie. De leerlingen, veelal jongens, komen uit een straal van 25 kilometer rondom de school. Op deze plek, middenin het technieklokaal waar eerstejaars VMBO-leerlingen…

Lees verder

Let’s play in Schijndel!

In Schijndel heeft schoolbestuur SKOPOS  twee jaar gebouwd aan een plan om mensen, bedrijven, leerkrachten en directies met elkaar verbinden. En nu  is het zover, SKOPOS gaat van start met Let’s Play! Het doel van Let’s Play is dat kinderen zich keer op keer kunnen verwonderen in een omgeving die alle zintuigen prikkelt. Dit organiseren…

Lees verder

Ontdekstation013 Tilburg

In de spoorzone van Tilburg worden kinderen ondergedompeld in de wereld van Wetenschap en Techniek. De inspirerende ruimte in de spoorzone was vroeger de plek waar treinstellen gerepareerd werden. In het Ontdekstation013 zoekt men naar oplossingen voor verschillende problemen. Leerlingen worden op een creatieve, verhalende manier voor een uitdaging gesteld. W&t in de praktijk! Bij…

Lees verder

Wil je bijdragen aan Curriculum.nu?

Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Wil je als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu biedt je die mogelijkheid. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Komend jaar beantwoorden meer dan 100 leraren en zo’n 20 schoolleiders die vraag voor het curriculum van alle leerlingen in het primair en…

Lees verder

Subsidie beschikbaar voor ontwikkelen doorstroomprogramma PO/VO

OCW kent een nieuw initiatief, een doorstroomprogramma primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit betreft ook andere invalshoeken naast W&T. Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidings­niveau van zijn ouders of hun financiële middelen. Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is…

Lees verder

Digitale vaardigheden voor alle kinderen in Zuid-Limburg

In het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ bundelen alle Zuid-Limburgse schoolbesturen in het primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs de krachten. Doel van het programma is kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met programmeren. Het project maakt deel uit van STEM II, dat inzet op het stimuleren van…

Lees verder

Jaarconferentie Techniekpact: Voorbij 2020

In het mediahart van Nederland, waar traditionele en digitale media moeiteloos in elkaar overgaan en ICT en techniek de hoofdrol spelen, vindt de Jaarconferentie 2017 van het Nationaal Techniekpact plaats. Op maandag 26 juni zullen alle deelnemers in Studio21 op het Media Park in Hilversum voorbij 2020 naar de wereld van technologie kijken. Landsdeel Noordwest…

Lees verder

De HUB van Bright Ideas Challenge komt naar Helmond

De hub is een initiatief van Shell. De Generation Discover Bright Ideas Hub is een futuristisch, reizende dome en werd afgelopen februari in Rotterdam geopend. De Hub dient als inspiratie voor de Bright Ideas Challenge voor groep 7. Tijdens de bright ideas challenge gaan leerlingen van groep 7 oplossingen bedenken voor grote uitdagingen. Voor drie…

Lees verder

Interview Hans Teunissen, provincie Limburg: “Beter voorbereid op de banen van de toekomst

Het Limburgse Techniekplan moet zorgen voor een betere matching van werknemers met technische vacatures. Daarbij gaat het niet alleen om ‘harde’ techniek. Ook ict neemt een plek in binnen het Techniekplan – en binnen het Limburgse onderwijs. Hans Teunissen, gedeputeerde Ruimte en Onderwijs: ‘We willen de leerlingen van nu voorbereiden op de banen van de…

Lees verder