WTE nieuws

Nieuws met Tag: Kiezen voor Technologie

Publicatie 7x nieuwsgierig van

Er komt steeds meer aandacht voor het stimuleren van nieuwsgierigheid in het onderwijs. De didactiek van onderzoekend leren is bij uitstek geschikt om de nieuwsgierigheid van leerlingen te stimuleren, omdat de eigen leervragen van kinderen centraal staan in deze benadering. Leerkrachten vinden het over het algemeen belangrijk om de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen. Toch…

Lees verder

Feest van ontdekking

Soms krijg je een onverwacht cadeautje zoals de leerlingen van groep 8 van de basisscholen van Peel en Maas overkwam. Niemand minder dan André Kuiper gaf een college. De astronaut nam de kinderen mee op een reis door de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. In de collegetour leerden ze over zwaartekracht, gewichtloosheid en wetenschappelijk…

Lees verder

De Uitvindfabriek

In de oude snoepjesfabriek De Faam ziet De Uitvindfabriek het levenslicht. Een innovatief, creatief experience centrum voor de regio waar kinderen ontdekken, jongeren onderzoeken en volwassenen zich kunnen professionaliseren. Heerlijk buiten de realiteit van het klaslokaal. De Uitvindfabriek is er alleen dankzij de steun van tal van regionale bedrijven, de gemeente Breda, en het onderwijsveld…

Lees verder

Bedrijfsbezoeken met je basisschool?

Leerlingen, scholen en bedrijven kunnen veel voordeel halen uit het gezamenlijk organiseren van bedrijfsbezoeken. Het bedrijf zoekt bijvoorbeeld een creatieve oplossing voor een probleem, de school wil hun leerlingen de bredere context van hun leefomgeving laten ontmoeten en de leerling beleeft meer dan een leuk uitje. Voor dit soort initiatieven biedt Techniektalent.nu een bron aan…

Lees verder

“De urgentie blijft!”

Deze woorden sprak Doekle Terpstra, aanjager van het Nationaal Techniekpact, tijdens de jaarlijkse conferentie op 26 juni jl. Er is de afgelopen vier jaar al veel bereikt, maar er staat ons nog veel te doen om de 12 gestelde doelen te bereiken. Alles over de conferentie in woord en beeld kun je hier terugkijken. Het…

Lees verder

Onze 8 regio’s in de spotlight!

Niet zonder trots presenteren we de brochure ‘Acht regio’s in de spotlight’. Kersvers van de (digitale)pers. Na drie jaar Kiezen- voor-Technologie is het de hoogste tijd om onze acht subregio’s in het zonnetje te zetten. Want wat wordt er hard gewerkt. Met één doel voor ogen om de kinderen in Noord-Brabant en Limburg te laten…

Lees verder

Bedrijfsbezoek met de klas is niet zomaar een uitje

Techniektalent.nu is een pilot gestart in de regio Helmond. Daar organiseren zij, samen met het onderwijs, bedrijfsbezoeken. Het bedrijfsbezoek is vormgegeven door Cindy Raaijmakers. Zij is leerkracht op basisschool Sint Trudo en techniekcoördinator bij scholenkoepel/schoolbestuur QliQ. “In het bedrijfsleven liggen de lessen voor het oprapen”, zegt ze. “Leerlingen zien hoe het er in de echte…

Lees verder

Leren, werken en groeien

Het Techniekpact heeft een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. In hun oproep vraagt de coalitie aan het toekomstige kabinet om het beleid voor bedrijfsleven, werkgelegenheid, en kennis en innovatie in samenhang te ontwikkelen. Zij pleiten verder voor regionale communities waar onderwijs, bedrijfsleven en andere partners samen…

Lees verder

Post it! Onze projecten in the spotlight.

Tijdens het symposium Ticket naar de Toekomst stonden een aantal van onze projecten in de spotlight. We konden een aantal voorbeelden uitlichten. Samen met zo’n 30 andere projecten gaf dit een mooi exposure aan alle ontwikkelingen binnen het programma Kiezen voor Technologie. De diversiteit in aanpak en opzet is het lezen en delen zeker waard….

Lees verder

Brandbrief richting ministers

OCW heeft aangegeven dat zij van plan is de financiële ondersteuning van het programma Kiezen-voor-Technologie voor de komende jaren af te afbouwen. Het programma heeft tot nog toe gewerkt aan een regionale infrastructuur met een succesvolle aanpak. Door schoolbesturen een leidende rol te geven in de uitvoering van het programma zijn inmiddels landelijk ruim 60%…

Lees verder