WTE

Stichting WTE is een scholennetwerk voor onderwijsinnovatie binnen het Primair Onderwijs in Noord-Brabant en Limburg (regio Zuid). In dit netwerk ligt de focus op  Wetenschap & Technologie, Onderzoekend en Ontwerpend leren en Excellentie. Tien schoolbesturen ontmoeten elkaar om regionaal beleid te ontwikkelen en relevante projecten en programma’s te bespreken.
De organisatie hiervan vindt plaats via Stichting WTE regio Zuid. De uitvoering van de programma’s is geborgd in acht subregio’s.

onze regio

West-Brabant Den Bosch e.o. Midden-Brabant Noordoost-Brabant Zuidoost-Brabant Noord-Limburg Midden-Limburg Zuid-Limburg limburg noord brabant 1. 3. 4. 5. 2. 6. 8. 7.
  1. West-Brabant
  2. Midden-Brabant
  3. Den Bosch e.o.
  4. Noordoost-Brabant
  5. Zuidoost-Brabant
  6. Noord-Limburg
  7. Midden-Limburg
  8. Zuid-Limburg

programma's

Kiezen-voor-Technologie

Voor het primair onderwijs is een nieuw plan ‘Kiezen-voor-Technologie’ opgesteld. Dit plan richt zich op de stimulering van Wetenschap en Technologie (W&T). In het plan spreken we de ambitie uit dat in 2020 alle basisscholen W&T structureel in hun onderwijsprogramma hebben opgenomen. Om deze ambitie te kunnen realiseren is er via het Platform Bèta Techniek…

Lees verder

Onderzoek W&T Vaardigheden 2016

Bepalen en meten van W&T vaardigheden in het basisonderwijs. Ontwikkeling en uitproberen van 5 lesmodules inclusief toets-instrumentarium voor en door leerkrachten. WTE regio Zuid is, onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO, KU Leuven) en in samenwerking met de Nieuwste Pabo, gestart met een onderzoeksproject om het meten van W&T vaardigheden beter in…

Lees verder

Onderzoek Wetenschap en Techniek 2014

In relatie met het onderzoek ‘Wetenschap en Techniek’ in de regio Noord-Brabant en Limburg is een rapport opgemaakt. De rapportage op school- en bestuursniveau is bedoeld voor  de school en het bestuur dat heeft deelgenomen aan het onderzoek. Je kunt het onderzoeksrapport vinden onder het kopje downloads.

Lees verder

Vindplaatsen 2014

Vindtplaatsscholen zijn scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoeksprogramma TalentenKracht. TalentenKracht is een onderzoekprogramma van zeven universiteiten naar de talenten van kinderen (3-14 jaar) op het gebied van Wetenschap en Techniek. Het is opgezet om professionals en ouders de inzichten en instrumenten te geven voor deze talentontwikkeling. Over talent, begaafdheid en excellentie bij kinderen is…

Lees verder

nieuws

Duik in het diepe

Het lijkt nog wat ver weg maar…. save the date: vrijdag 24 november 2017. Dé landelijke natuur, wetenschap en techniekconferentie voor het basisonderwijs. Het is de 10e en dus feestelijke editie. Lees verder

Inspiratiedag ReVUSS

‘Inspiratie door innovatie – innovatie door inspiratie’. Dit is de titel van de bijeenkomst op woensdag 22 maart voor bestuurders, directeuren en leerkrachten uit de ReVUSS regio. Doel van deze dag is het inspireren van doorontwikkeling en herontwikkeling van het schoolcurriculum voor Wetenschap, Technologie en brede Talentontwikkeling. Zodat meer recht gedaan kan worden aan de... Lees verder

Post it! Onze projecten in the spotlight.

Tijdens het symposium Ticket naar de Toekomst stonden een aantal van onze projecten in de spotlight. We konden een aantal voorbeelden uitlichten. Samen met zo’n 30 andere projecten gaf dit een mooi exposure aan alle ontwikkelingen binnen het programma Kiezen voor Technologie. De diversiteit in aanpak en opzet is het lezen en delen zeker waard.... Lees verder

update: Brandbrief

Tijdens het AO-overleg van de tweede kamer over het Techniekpact op 8 december j.l. heeft staatssecretaris Dekker gereageerd op de brandbrief. De staatssecretaris bestrijdt de bezuiniging die zou plaatsvinden in het PO. Hij verwijst naar de gelden in de prestatiebox. Het is aan de scholen en de schoolbesturen om dat geld te gebruiken voor het... Lees verder

agenda

Inspiratiedag ReVUSS

‘Inspiratie door innovatie – innovatie door inspiratie’. Dit is de titel van de bijeenkomst op woensdag 22 maart voor bestuurders, directeuren en leerkrachten uit de ReVUSS regio. Meer info

Girlsday 2017

Girlsday is een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, om meisjes op jonge leeftijd kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT. Dit landelijke evenement vindt jaarlijks plaats in april, in 2017 op donderdag 13 april. Tijdens Girlsday openen tal van bèta-, technische en ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Meer informatie over tijden en locaties volgt spoedig!

Duik in het Diepe

Landelijke conferentie wetenschap, natuur en techniek voor het basisonderwijs. Meer info